•   Каталог
  • Лампи с нажежаема жичка Ел. крушки с нажежаема жичка за обща употреба. Имат най-широко разпространение и масово приложение. Производство на Филипс Лайтинг и Дженеръл Електрик

  • Луминесцентни лампи Лампи, работещи на принципа на тлеещ разряд в газова среда, наситена с живак в контакт с фосфоресциращ слой. Управление с ПРА -електромагнитен или - електронен баласт. Производство на Филипс Лайтинг и Дженеръл Електрик.

  • Газоразрядни лампи Лампи, работещи на принципа на разряд в газова среда, наситена с комбинация от метални пари. Управление с ПРА - електромагнитен или електронен баласт. Производство на Филипс Лайтинг и Дженеръл Електрик.