• Прави луминесцентни лампи Луминесцентни лампи (луминесцентни пури), работещи на принципа на тлеещ разряд в газова среда, наситена с живак в контакт с фосфоресциращ слой. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт. Производство на Филипс Лайтинг и Дженеръл Електрик.

  • Компактни интегрирани луминесцентни лампи (ЕСЛ) Енергоспестяващи луминeсцентни лампи с вградена ПРА от електронен тип и сравнително малки размери и мощности. Производство на Филипс Лайтинг и Дженеръл Електрик.

  • Компактни неинтегрирани луминесцентни лампи (PL) Енергоспестяващи луминесцентни лампи със сравнително малки размери и мощности. Нямат вградена ПРА. Производство на Филипс Лайтинг и Дженеръл Електрик.