• Multimode Fibre Optic Cables Влакнооптичният кабел за хоризонтално и вертикално окабеляване в закрити помещения или навън, с външна фибростъклена защита срещу гризачи и с безхалогенна външна обвивка. Може да се полага в кабелни канали. Осигурява предаване на данни на къси и средни разстояния.