• Натриеви лампи Лампи, работещи на принципа на разряд в газова среда, наситена с натрий. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт.

  • Металхалогенни лампи Лампи, работещи на принципа на разряд в газова среда, наситена с комбинация от живак и други метали. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт. Производство на Philips Lighting и General Electric.

  • Компактни газоразрядни лампи Лампи, работещи на принципа на разряд в газова среда, наситена с различни метали. Управление с ПРА-eлектромагнитен или -електронен баласт. Сравнително малки размери и мощности. Производство на Philips Lighting и General Electric.