• Компактни луминeсцентни лампи тип PL-L Компактни енергоспестяващи луминeсцентни лампи за обща употреба. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт. Тръбен тип с огънати тръби. Производство на Philips Lighting и General Electric.

  • Компактни луминeсцентни лампи тип PL-C Компактни енергоспестяващи луминeсцентни лампи за обща употреба. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт. Тръбен тип. Производство на Philips Lighting и General Electric.

  • Компактни луминeсцентни лампи тип PL-S Компактни енергоспестяващи луминeсцентни лампи за обща употреба. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт. Тръбен тип. Производство на Philips Lighting и General Electric.

  • Компактни луминeсцентни лампи тип PL-T Компактни енергоспестяващи луминeсцентни лампи за обща употреба. Управление с ПРА-електромагнитен или -електронен баласт. Тръбен тип с огънати тръби. Производство на Philips Lighting и General Electric.