Улични осветителни тела тип FGP

Подробна информация

pdf FGP

  • Осветителни тела за закрепване на стълб. Корпус и капак от лят алуминий с праховополимерно покритие в цив цвят. Разсйвател от термозакалено стъкло, устойчив на термошок и на удар. Разнообразие по мощности. Разнообразие по мощности. Газоразрядни светлоизточници по желание на киента - натриева, живачна или металхалогенна лампа.

 

Наш No. Описание Мощност Баласт Мярка Базова цена
лв. без ДДС
607020010 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 50W НЛ /ЕС/ ІР65 50W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020011 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 70W НЛ /ЕС/ ІР65 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020012 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 100W НЛ /ЕС/ ІР65 100W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020013 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 150W НЛ /ЕС/ ІР65 150W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020014 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 250W НЛ /ЕС/ ІР65 250W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020015 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 400W НЛ /ЕС/ ІР65 400W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020020 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 50W НЛ /РН/ ІР65 50W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020021 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 70W НЛ /РН/ ІР65 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020022 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 100W НЛ /РН/ ІР65 100W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020023 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 150W НЛ /РН/ ІР65 150W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020024 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 250W НЛ /РН/ ІР65 250W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020025 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 400W НЛ /РН/ ІР65 400W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020031 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 70W МХЛ /ЕС/ ІР65 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020032 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 150W МХЛ /ЕС/ ІР65 150W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020033 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 250W МХЛ /ЕС/ ІР65 250W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020034 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 400W МХЛ /ЕС/ ІР65 400W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020041 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 70W МХЛ /РН/ ІР65 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020042 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 150W МХЛ /РН/ ІР65 150W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020043 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 250W МХЛ /РН/ ІР65 250W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020044 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FGP 400W МХЛ /РН/ ІР65 400W ел. магнитен бр. Обади се Запитай

1 «« 2   Next