Улични осветителни тела тип FP5

Подробна информация

pdf FP

  • Осветителни тела за закрепване на стълб. Корпус и капак от формован технополимер в цив цвят. Разсейвател от формован полиакрил. Разнообразие по мощности. Газоразрядни светлоизточници по желание на киента - натриева, живачна или металхалогенна лампа.

 

Наш No. Описание Мощност Баласт Мярка Базова цена
лв. без ДДС
607020110 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FP5 50W НЛ /ЕС/ ІР54 50W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020111 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FP5 70W НЛ /ЕС/ ІР54 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020120 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FP5 50W НЛ /РН/ ІР54 50W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020121 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FP5 70W НЛ /РН/ ІР54 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020131 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FP5 70W МХЛ /ЕС/ ІР54 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай
607020141 УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО FP5 70W МХЛ /РН/ ІР54 70W ел. магнитен бр. Обади се Запитай