• Улични осветителни тела тип FGP Осветителни тела за закрепване на стълб. Корпус и капак от лят алуминий с праховополимерно покритие в цив цвят. Разсйвател от термозакалено стъкло, устойчив на термошок и на удар. Разнообразие по мощности. Разнообразие по мощности. Газоразрядни светлоизточници по желание на киента - натриева, живачна или металхалогенна лампа.

  • Улични осветителни тела тип FP3 Улични осветителни тела за закрепване на стълб. Корпус и капак от формован технополимер в цив цвят. Разсейвател от термозакалено стъкло или формован полиакрил. Разнообразие по мощности. Газоразрядни светлоизточници по желание на киента - натриева, живачна или металхалогенна лампа.

  • Улични осветителни тела тип FP4 Улични осветителни тела за закрепване на стълб. Корпус и капак от формован технополимер в цив цвят. Разсейвател от формован полиакрил. Разнообразие по мощности. Газоразрядни светлоизточници по желание на киента - натриева, живачна или металхалогенна лампа.

  • Улични осветителни тела тип FP5 Осветителни тела за закрепване на стълб. Корпус и капак от формован технополимер в цив цвят. Разсейвател от формован полиакрил. Разнообразие по мощности. Газоразрядни светлоизточници по желание на киента - натриева, живачна или металхалогенна лампа.