Паркови осветителни тела тип Perla


Наш No. Описание Мощност Тип лампа Баласт IP Мярка Базова цена
лв. без ДДС
354503000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА E27 IP65 Ф310 - - - 65 бр. Обади се Запитай
354503000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА E27 IP65 Ф420 - - - 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА 100W НЛ/D/ 100W HPS Ел. магнитен 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА 150W НЛ/D/ 150W HPS Ел. магнитен 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА 70W НЛ/D/ 70W HPS Ел. магнитен 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА LED 20W IP65 - - - 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА LED 30W IP65 - - - 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА LED 50W IP65 - - - 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА LED 50W IP65 АC/DC - - - 65 бр. Обади се Запитай
354504000000 Парково осв. тяло ПЕРЛА LED 9W IP65 - - - 65 бр. Обади се Запитай