•   Каталог BG
  • Паркови осветителни тела тип FPG Паркови осветителни тела с малки мощности за открити пространства. Корпус от формован технополимер в черен цвят. Разсейвател от формован полиакрил.

  • Паркови осветителни тела тип Perla

  • Стълбове за парково осветление Използват се за закрепване на паркови тела. Формата и размерите на стълбовете и рогатките се съгласуват при заявка. Изработват се от лят чугун или от стоманени тръби. Лятите стълбове и рогатки се боядисват в черен цвят,а стоманените - могат да бъдат грундирани или грундирани и боядисани.