Серии ключове и контакти с промоционални цени

  • Филкаб предлага на вашето внимание серии ключове и контакти на промоционални цени. Цените са валидни до изчерпването на количествата на склад. За повече информация се обърнете към вашия търговец във Филкаб или се свържете с нас на sales@filkab.com и +359 32 608 888.


Наш No. Описание Серия, Производител Цвят Наличност на 25 януари 2018 Промоция Мярка Базова цена
лв. без ДДС
300132001025 Ключ еднополюсен Евро НК, 10A 250V, бял Евро, Найден Киров бял 46 1,08 лв., без ДДС бр. 2.060 Запитай
300132001050 Ключ сериен Евро НК, 10A 250V, бял Евро, Найден Киров бял 51 1,08 лв., без ДДС бр. 2.190 Запитай
300132001070 Ключ девиаторен Евро НК, 10A 250V, бял Евро, Найден Киров бял 28 1,08 лв., без ДДС бр. 2.120 Запитай
300132001105 Ключ двуполюсен Евро НК, 16A 250V, бял Евро, Найден Киров бял 8 1,08 лв., без ДДС бр. 3.820 Запитай
300132001178 Бутон Евро НК, 10A 250V, бял Евро, Найден Киров бял 18 1,08 лв., без ДДС бр. 2.120 Запитай
300132001185 Бутон Евро НК, 10A 250V, СИ, бял Евро, Найден Киров бял 29 1,08 лв., без ДДС бр. 3.030 Запитай
300132001505 Телефонна розетка Евро НК, 1X RJ11, бяла Евро, Найден Киров бял 20 0,49 лв., без ДДС бр. 3.550 Запитай
300132001510 Телефонна розетка Евро НК, 2X RJ11, бяла Евро, Найден Киров бял 43 0,49 лв., без ДДС бр. 2.880 Запитай
300160001025 Ключ еднополюсен Yasemin, 10А 250V, бял Yasemin бял 19 1,16 лв., без ДДС бр. 2.010 Запитай
300160001026 Ключ еднополюсен Yasemin, 10А 250V, СИ, бял Yasemin бял 9 1,41 лв., без ДДС бр. 2.390 Запитай
300160001050 Ключ сериен Yasemin, 10А 250V, бял Yasemin бял 13 1,41 лв., без ДДС бр. 2.400 Запитай
300160001051 Ключ сериен Yasemin, 10А 250V, СИ бял Yasemin бял 22 1,74 лв., без ДДС бр. 3.000 Запитай
300160001070 Ключ девиаторен Yasemin, 10А 250V, бял Yasemin бял 15 1,33 лв., без ДДС бр. 2.210 Запитай
300160001071 Ключ девиаторен Yasemin, 10А 250V, СИ бял Yasemin бял 41 1,74 лв., без ДДС бр. 3.060 Запитай
300160001085 Ключ девиаторен двоен Yasemin, 10А 250V, бял Yasemin бял 7 1,74 лв., без ДДС бр. 2.910 Запитай
300160001179 Бутон Yasemin, 10А 250V, символ звънец бял Yasemin бял 7 1,08 лв., без ДДС бр. 1.790 Запитай
300160001180 Бутон Yasemin, 10А 250V, символ лампа бял Yasemin бял 17 1,16 лв., без ДДС бр. 2.040 Запитай
300160001184 Бутон Yasemin, 10А 250V, място за надпис, бял Yasemin бял 10 1,41 лв., без ДДС бр. 2.460 Запитай
300160001187 Бутон Yasemin, 10А 250V, СИ, символ лампа, бял Yasemin бял 13 1,41 лв., без ДДС бр. 2.470 Запитай
300160001242 Димер ротативен Yasemin, 300W, бял Yasemin бял 5 6,33 лв., без ДДС бр. 16.410 Запитай

Previous   1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5 «« 6 «« 7 «« 8   Next