Серии ключове и контакти с промоционални цени

  • Филкаб предлага на вашето внимание серии ключове и контакти на промоционални цени. Цените са валидни до изчерпването на количествата на склад. За повече информация се обърнете към вашия търговец във Филкаб или се свържете с нас на sales@filkab.com и +359 32 608 888.


Наш No. Описание Серия, Производител Цвят Наличност на 25 януари 2018 Промоция Мярка Базова цена
лв. без ДДС
300129001050 Ключ сериен Стандарт, 10A 250V, бял Стандарт, Мелоплам бял 24 1,08 лв., без ДДС бр. 1.400 Запитай
300129001070 Ключ девиаторен Стандарт, 10A 250V, бял Стандарт, Мелоплам бял 19 1,08 лв., без ДДС бр. 2.040 Запитай
300129001179 Бутон Стандарт, 10A 250V, символ - звънец, бял Стандарт, Мелоплам бял 43 0,99 лв., без ДДС бр. 1.300 Запитай
300129001180 Бутон Стандарт, 10A 250V, символ - лампа, бял Стандарт, Мелоплам бял 35 0,99 лв., без ДДС бр. 1.300 Запитай
300129003025 Ключ еднополюсен Стандарт, 10A 250V, крем Стандарт, Мелоплам крем 46 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129003050 Ключ сериен Стандарт, 10A 250V, крем Стандарт, Мелоплам крем 67 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129003070 Ключ девиаторен Стандарт, 10A 250V, крем Стандарт, Мелоплам крем 87 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129003179 Бутон Стандарт, 10A 250V, символ - звънец, крем Стандарт, Мелоплам крем 47 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129003180 Бутон Стандарт, 10A 250V, символ - лампа, крем Стандарт, Мелоплам крем 50 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129014025 Ключ еднополюсен Стандарт, 10A 250V, сив Стандарт, Мелоплам сив 15 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129014050 Ключ сериен Стандарт, 10A 250V, сив Стандарт, Мелоплам сив 41 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129014070 Ключ девиаторен Стандарт, 10A 250V, сив Стандарт, Мелоплам сив 54 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129014179 Бутон Стандарт, 10A 250V, символ - звънец, сив Стандарт, Мелоплам сив 40 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129014180 Бутон Стандарт, 10A 250V, символ - лампа, сив Стандарт, Мелоплам сив 9 0,91 лв., без ДДС бр. 1.120 Запитай
300129014460 Контакт двоен Стандарт М3, ШУКО 2X2P+T, 16A 250V, сив Стандарт, Мелоплам сив 19 1,08 лв., без ДДС бр. 1.400 Запитай
300130001025 Ключ еднополюсен Хоризонт НК, 10A 250V, бял Хоризонт, Найден Киров бял 81 1,08 лв., без ДДС бр. 2.180 Запитай
300130001050 Ключ сериен Хоризонт НК, 10A 250V, бял Хоризонт, Найден Киров бял 146 1,08 лв., без ДДС бр. 2.360 Запитай
300130001070 Ключ девиаторен Хоризонт НК, 10A 250V, бял Хоризонт, Найден Киров бял 68 1,08 лв., без ДДС бр. 2.230 Запитай
300130001178 Бутон Хоризонт НК, 10A 250V, бял Хоризонт, Найден Киров бял 100 1,08 лв., без ДДС бр. 2.250 Запитай
300130001420 Контакт Хоризонт НК, ШУКО 2P+T, 16A 250V, бял Хоризонт, Найден Киров бял 4 1,08 лв., без ДДС бр. 1.880 Запитай

Previous   1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5 «« 6 «« 7 «« 8   Next