• Светодиодни лампи Philips LED лампите на Philips пресъздават в максимална степен класическата светлина на лампите с нажежаема жичка. Осигуряват икономия на електроенергия и минимизират разходите за поддръжка. Отличават се с високо качество на светлината и са съвместими със съществуващите осветителни тела. • Чист и елегантен дизайн • До 80% икономия на енергия • По-ниски разходи за поддръжка

  • Светодиодни лампи V-tac