Стълбове за парково осветление

  • Използват се за закрепване на паркови тела. Формата и размерите на стълбовете и рогатките се съгласуват при заявка. Изработват се от лят чугун или от стоманени тръби. Лятите стълбове и рогатки се боядисват в черен цвят,а стоманените - могат да бъдат грундирани или грундирани и боядисани.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
000000000 Формата и размерите на стълбовете и рогатките се съгласуват при заявка. бр. Обади се Запитай