• ТПП Телефонен кабел с медни жила и полиетиленова изолация за изграждане на селищни и локални съобщителни мрежи, на обектови съобщителни мрежи и др.

  • ТПЖП Телефонен кабел с медни жила и полиетиленова изолация, с осигурена надлъжна херметичност, с кабелна сърцевина запълнена с хидрофобно вещество (петролно желе), за изграждане на селищни и локални съобщителни мрежи, на обектови съобщителни мрежи и др.

  • ТЗБП Съобщителен кабел за изграждане на междуселищни кабелни съобщителни мрежи. Предназначени са за полагане в изкоп.

  • J-Y(St)Y Кабел екраниран, усукан по двойки, за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти и изследователски центрове.