BLACKBOX 3

Подробна информация

pdf Data Sheet

  • Ултракомпактен компютър за дългосрочно записване на сигналите от PLC и архивиране на данните. Осигурява отдалечена поддръжка чрез PLC-ANALYZER pro 6. Благодарение на малките си размери системата лесно може да се интегрира в управляващото табло. BLACKBOX може продължително да записва и архивира процесните данни за дълъг период от време.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС