• Автоматични прекъсвачи лят корпус Ex9M Компактните автоматични прекъсвачи Ex9M съответстват на стандарт IEC/EN 60947-2. Предназначени са за различни приложения в областта на битовото електроразпределение, а също така покриват високите изисквания на промишлените приложения. Автоматичните прекъсвачи се предлагат с изключвателна способност Ics=Icu от 36 до заслужаващата уважение 150 кА за всички типоразмери. Автоматичните прекъсвачи Ex9M1 TM типоразмер 1 покриват диапазон 16 до 125 A. Към момента се предлагат основно в триполюсни версии. Основно четири варианта : Ex9M1S 36 кА, Ex9M1N 50 кА, Ex9M1H 100 кА и Ex9M1P 150 кА. Обoрудвани с термомагнитна защита с регулиране от 0,8 до 1,0 In и с фиксирана защита от късо съединение Ii = 10 x In. В основния комплект с прекъсвача се доставят крепежни болтове и междуфазови сепаратори. Автоматичните прекъсвачи Ex9M2 TM типоразмер 2 покриват диапазон от 125 до 250 A. Към момента се предлагат основно в триполюсни версии. Основно четири варианта : Ex9M2S 36 кА, Ex9M2N 50 кА, Ex9M2H 100 кА и Ex9M2P 150 кА. Обoрудвани с термомагнитна защита с регулиране от 0,8 до 1,0 In и постъпково регулируема защита от късо съединение с Ii от 5 до 10 x In. В основния комплект с прекъсвача се доставят крепежни болтове и междуфазови сепаратори. Автоматичните прекъсвачи Ex9M3 TM типоразмер 3 покриват диапазон от 250 до 400 A. Към момента се предлагат основно в триполюсни версии. Основно четири варианта : Ex9M3S 36 кА, Ex9M3N 50 кА, Ex9M3H 100 кА и Ex9M3P 150 кА. Обoрудвани с термомагнитна защита с регулиране от 0,8 до 1,0 In и постъпково регулируема защита от късо съединение с Ii от 5 до 10 x In. В основния комплект с прекъсвача се доставят крепежни болтове и междуфазови сепаратори.

  • Аксесоари за авт. прекъсвачи лят корпус Автоматичните прекъсвачи лят корпус Ex9M могат да бъдат оборудвани с различни аксесоари, включващи помощни и сигнални контакти , минимално напреженови и независими изключватели, задвижващи механизми и т.н...