Ел. табла за автоматизация

Подробна информация

pdf Draw-out табла BG

pdf Draw-out Boards EN

  • Проектиране и производство на ел. табла за индустриална автоматизация и контрол. Управлението вградено в таблата е с програмируеми логически контролери или контакторно-релейно управление. Филкаб АД разполага с оборудвана група за монтаж, пускане на обекти и съоръжения.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
000000000 Табла за автоматизация, управление и контрол на различни видове процеси в производството, за обекти в енергетиката, пречистване на отпадни води и др.; командни пултове за управление и мнемосхеми за сигнализация. бр. Обади се Запитай