• Вакуумни прекъсвачи СН Всеки от вакуумните прекъсвачи на TAVRIDA ELECTRIC се състои от два основни типа модули: • комутационни модули (ISM/TEL), които се използват за комутиране на първични вериги; • модули за управление (СM/TEL), които осигуряват управлението (операции по включване и изключване) на ISM/TEL и възпроизвеждат спомагателния интерфейс на стандартните прекъсвачи. При прилагане в разпределителна апаратура, се използва двойка модули (един комутиращ модул и един модул за управление). Възможността за избор на комутационен и управляващ модул поотделно, дава възможност за лесно оборудване на първичните и спомагателни вериги на всякакъв тип разпределителна апаратура. Тези модули са резултат на многогодишна научноизследователска работа на учените и инженерите на TAVRIDA ELECTRIC. Използуването им във вашата разпределителна уредба ще позволи на вас и на вашите клиенти да извлекат полза от тяхната уникална комбинация от характеристики: • никакво техническо обслужване през целия експлоатационен период (25 г.) на модула • дълъг механичен и комутационен ресурс • използване на съвременна технология в електромагнитното задвижване • способност за бързо повторно включване • лесно приспособяване към широк обхват спомагателни напрежения • лесно приспособяване към всякакъв сигнализиращ интерфейс • лесна съвместимост със SCADA • ниска консумация на енергия • компактна конструкция и малко тегло