• Електромагнитни баласти за луминесцентни лампи Преобразуват параметрите на мрежовото захранване до стойности, подходящи за запалване на луминeсцентни лампи. Електромагнитен дросел с шихтован магнитопровод, снабден с клеми и закрепващи елементи. Производство на Електростарт.

  • Електронни баласти за луминесцентни лампи Преобразуват параметрите на мрежовото захранване до стойности, подходящи за запалване на луминесцентни лампи. Изградени са от електронни елементи, затворени в подходящ корпус.

  • Електромагнитни баласти за натриеви и метал-халогенни лампи Преобразуват параметрите на мрежовото захранване до стойности подходящи за запалване на натриеви лампи високо налягане. Употреба съвместно със ЗУ. Електромагнитен дросел с шихтован магнитопровод, снабден с клеми и закрепващи елементи. Производство на Филипс Лайтинг или Електростарт.

  • Стартери за луминесцентни лампи Предназначени за обща употреба при управление на луминисцентни лампи с електромагнитен баласт.

  • Запални устройства (игнитори) Игниторите намират приложение при запалване на натриеви лампи и на металхалогенни лампи. Изработват високоволтови импулси, свързани в схема заедно с подходящи баласт и лампа.

  • Електронни трансформатори Електронни трансформатори на 12V за халогенно осветление.