• Complete Distribution Stations Filkab JSCo. produce MV commutation distribution devices. The distribution equipment is of modular type, with metal sheath and built-in power disconnectors which has all functions of a modern distribution system.

  • Transformers MV transformers that could be: dry transformers up to 2500kVa or oil transformers up to 3150kVa.

  • Вакуумни прекъсвачи СН TAVRIDA ELECTRIC предлага нова серия вакуумни прекъсвачи за средно напрежение с проведени типови изпитания в KEMA - Холандия.

  • Автоматични устройства 15 кV и 27 кV Реклоузерите са преминали през пълни типови изпитания, проведени от независимата лаборатория /KEMA/ и тази на TAVRIDA ELECTRIC, като по този начин се гарантира надеждността им за дълъг експлоатационен период. Продуктът използва технология, която е разработена и усъвършенствана от TAVRIDA през последните десет години.