ФЕЦ ,,Дуброво"

  • Инсталирана мощност: 950 kWp
    Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.PRO-G2 240 Wp
    Инвертори: SMA; 41 x STP 20000TLEE-10 и 1 x STP 9000TL-20
    Пуснат в експлоатация: декември 2013 г.
    Местоположение: Дуброво, Македония

 

Our No. Description Measure unit Price
BGN VAT Free