ФЕЦ UZUNU

  • Инсталирана мощност: 920 kWp
    Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.PRO-G3 250 Wp
    Инвертори: SMA STP 20000TLEE-10
    Пуснат в експлоатация: ноември 2013 г.
    Местоположение: община Гюргево, Румъния

 

Our No. Description Measure unit Price
BGN VAT Free